in

Wspólnoty wielobudynkowe – czym są?

 

Wspólnoty jednobudynkowe to zdecydowana większość w polskiej przestrzeni architektonicznej. Oznacza to, że na działce budowlanej znajduje się wyłącznie jeden budynek. Co dzieje się w sytuacji, kiedy na działce znajdzie się kilka takich budynków? Kiedy powstaje takie małe osiedle zazwyczaj deweloper nie dzieli działki na mniejsze elementy. Efektem takiego działania jest powstawanie wspólnot wielobudynkowych. Co musimy o nich wiedzieć? Jak funkcjonują?

Jak wygląda sytuacja prawna wspólnot wielobudynkowych?

Co jest podstawą prawną do dzielenie wspólnoty mieszkaniowej wielobudynkowej? Jest to art. 5 ust. 2 ustawy o własności lokali. Ustawa tłumaczy, że jeśli na nieruchomości gruntowej znajdują się przynajmniej dwa budynki, a w co najmniej jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać jej podziału. Podział będzie polegał na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub większej ilości działek. Ważnym aspektem jest to, że takiego podziału muszą życzyć sobie właściciele dysponujący większością udziałów. Nie ma odstępstwa od tego przepisu – bez zgody większości nie ma możliwości rozpoczęcia procesu podziału.  

Podział nieruchomości wspólnej – co musimy wiedzieć?

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 6 ustawy o własności lokali, dokonanie podziału nieruchomości jest procesem, który przekracza uprawnienia klasycznego zarządu, dlatego to wspólnota mieszkaniowa musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podział nieruchomości – informują pracownicy firmy Status. Taki podział będzie wymagał całkowitej jednomyślności wszystkich właścicieli. Dopiero po spełnieniu tych warunków możliwe jest zlecenie pierwszych prac geodezyjnych.  

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Marina Łuczenko urodziła! Znamy płeć i imię dziecka

Marina Łuczenko urodziła! Znamy płeć i imię dziecka

Tour de France 2018. Kiedy i gdzie obejrzeć? Transmisja TV

Tour de France 2018. Kiedy i gdzie obejrzeć? Transmisja TV